Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
A A A

Aktualności

Z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty, które uświadamiają nam wszystkim jaką ważną rolę pełni woda, jak wielkie jest jej znaczenie i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Uczennice z klasy 2a i 3a zaprezentowały swoim koleżankom i kolegom z młodszych klas doświadczenia chemiczne związane z właściwościami tej niezbędnej do życia substancji jaką jest woda.

Kamil laureatem etapu okręgowego XXVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Kamil Wilk z klasy II a gimnazjum zajął I miejsce na etapie okręgowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.15 marca br. w siedzibie ZOOPCK w Szczecinie odbyła się XXVI edycja Olimpiady. Kamil musiał zmierzyć się z testem składającym się z 40 pytań. Warunkiem koniecznym przystąpienia do testu było przedstawienie działań jakie zostały wykonane na akcję prozdrowotną.

Wczoraj 15 marca uczniowie klasy 1a wystąpili dla ukochanych, wspaniałych i zawsze pomocnych Babć i Dziadków. W taki właśnie sposób uczniowie chcieli podziękować swoim dziadkom za ich miłość i dobre serce. Były wiersze, piosenki oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. To były niezapomniane chwile z ukochanymi dziadkami.

Uczniowie klas VII a i III a utrwalają słownictwo z języka angielskiego, pracując z programem Insta.ling dla Szkół.

10 marca w naszej szkole piętnastu uczniów przystąpiło egzaminu z języka angielskiego TELC na poziomie B1.

Nasza szkoła od lat prezentuje wysoki poziom w koszykówce. Nie jest więc niespodzianką , że drużyny dziewcząt i chłopców zrealizowały tegoroczne założenie .Po zwycięstwie w powiecie zespoły rywalizowały z reprezentacjami szkół podstawowych na etapie rejonowym.

W dniu 27 lutego 2018 r. w naszej szkole zorganizowano już XIV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. W tym roku wzięło w nim udział 26 uczniów z 4 kołobrzeskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkół nr 2 oraz z "Morskiej Krainy".

W dniach 19-20.02.2018 roku uczniowie klas III d, III e, III f uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, realizując projekt " Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ".

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas :


• I (rocznik 2011) także do klasy o profilu akrobatyki sportowej;
• IV (rocznik 2008, 2009) ;
• VII (rocznik 2005).


Rada Miasta Kołobrzeg uchwaliła (UCHWAŁA NR XXXIX/595/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.) kryteria naboru  do klas I w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół oraz liczbę punktów za spełnienie kryteriów:
1) rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie. Liczba punktów: 4;
2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 3;
3) opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru kandydata ze szkoły, mieszkają w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 2.
§ 2. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 2 rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły.
§ 3. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 3 rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły opiekunów wyznaczonych do odbioru kandydata ze szkoły.Nasza szkoła zapewnia bardzo dobre warunki organizacyjne.
Klasy I i II uczą się w trybie jednozmianowym od godz. 8.00. Posiadamy obszerną bazę do nauki oraz zabawy, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania.
W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć klasę VII ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego oraz klasę ze zwiększoną liczbą godzin matematyki.
Karta zgłoszenia dziecka jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
Terminy rekrutacji:
• Klasy I od 1.03-16.03.2018 r.
• Klasy IV i VII od 1.03-29.03.2018 r.


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły.


                                                                     Dyrektor Szkoły