Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy

A A A

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin gimnazjalny (część humanistyczna oraz matematyczno-przyrodnicza) odbędzie się planowo w środę i czwartek (10 i 11 kwietnia br).

Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8:15 z ważnymi legitymacjami szkolnymi. 

Uczeń nie przynosi żadnych innych przyborów jak tylko długopis/pióro z czarnym wkładem/atramentem (a na matematykę dodatkowo linijkę).

Prosimy Rodziców (Trójki Klasowe, bądź chętnych), o zapewnienie opieki uczniom w czasie przerw między poszczególnymi zakresami danej części egzaminu od ok. 10:00 do 11:00, gdyż wychowawcy klas z powody strajku nie mogą tego uczynić.

Informacje na temat części językowej zostaną podane w terminie późniejszym.