Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy

A A A

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

zatrudni osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce do pracy w zespołach nadzorujących egzaminy gimnazjalne w dniach 10,11,12 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7:30 do 13:30.

Osoby chętne do pracy ww. dniach proszone są o zgłoszenie się do kadr.