Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy

A A A

Informujemy, że Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu 'Posiłek w  domu i szkole' na lata 2019 – 2023. W związku z powyższym w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów ww. programu, umieszczamy informacje o programie: pisma Dyrektora MOPS w tej sprawie z dnia 18.01.2019 r. skierowane do szkół  oraz uchwałę Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Informację o programie otrzymaliście Państwo niedawno od wychowawców klas również drogą mailową.